Contact

 

ADRESWIJZIGING DOORGEVEN?

Stuur een mail naar info@publishinghouse.nl en vermeld uw oude en nieuwe adresgegevens.
De eerstvolgende te verschijnen uitgave wordt dan naar uw nieuwe adres gestuurd.

 

NUMMER NIET ONTVANGEN?

Stuur een mail naar info@publishinghouse.nl en vermeld uw volledige adresgegevens en de titel met het nummer dat u niet heeft ontvangen.

 

ABONNEMENT OPZEGGEN?

Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
Per mail: info@publishinghouse.nl
Per post: Publishing House & Facilities BV, Postbus 119, 7000 AC Doetinchem.

 

 

Witvis totaal IS EEN UITGAVE VAN:contact Witvis Totaal

Publishing House & Facilities B.V.
Innovatieweg 26-1, 7007 CD Doetinchem
Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

Tel: 0314 340 150

E-mail: info@publishinghouse.nl

I: www.publishinghouse.nl

 

Nieuwsoverzicht (Publishing House & Facilities B.V.)
TEAM

Uitgever

Waldo te Kloeze w.tekloeze@publishinghouse.nl

 

Hoofdredacteur

Peter Dohmen p.dohmen@publishinghouse.nl

 

Abonnementen

info@publishinghouse.nl

 

Administratie

Sifra Kolks administratie@publishinghouse.nl

 

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

(0314) 340 150

T vanuit België 0031 314 340 150

info@publishinghouse.nl

 

Redactie-adres Witvis Totaal

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

 

Hoofdredacteur

Willem Stolk info@publishinghouse.nl

 

Eindredactie

Berend Masselink b.masselink@publishinghouse.nl

Franklin Broeckx f.broeckx@publishinghouse.nl

 

Nieuwsredactie

b.masselink@publishinghouse.nl

 

Advertentieverkoop

Peter Timmers p.timmers@publishinghouse.nl

Postbus 119, 7000 AC Doetinchem

(0314) 340 150

 

Vormgeving

Alfred Beeking

Claudia Benevolo