Stagnatie bij opgroei van stroomminnende vissoorten

04 mei 2020 | Redactie

De afgelopen jaren is in vloedvlakten en nevengeulen in meer dan zestig uiterwaarden en kribvakken langs de Waal, IJssel, Nederrijn en Lek het  visbroed onderzocht. Hieruit blijkt  dat met name soorten zoals sneep, serpeling, kopvoorn en barbeel het moeilijk hebben, zo meldt het WUR in Wageningen in een artikel op Nature Today.

 

Op diverse plekken zijn de laatste jaren nevengeulen aangelegd; ideale kraamkamers voor jonge riviervissen...


foto's WUR Wageningen en Nature Today


De genoemde 'reofiele' riviervissen gebruiken de uiterwaarden als paai- en opgroeigebied. Veel uiterwaarden zijn maar een paar maanden per jaar meestromend met de hoofdstroom en hebben bij de aanleg een lage diversiteit aan habitats. Hierdoor kunnen ze niet optimaal fungeren als kraamkamer voor deze stroomminnende vissen.

 

Veldonderzoek naar jonge vis...

Vloedvlakten

De meeste onderzochte locaties bestaan uit verschillende soorten habitats, zoals snelstromende geulen, velden met waterplanten of rietkragen. Door het visbroed in zoveel mogelijk verschillende habitats te onderzoeken, weten onderzoekers welke vissen in welk type omgeving veel voorkomen. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor jonge riviervis, en daarom is er veel geïnvesteerd in het verbeteren van de ecologische kwaliteit van deze zogenaamde vloedvlakten. Die maatregelen hebben zeker effect gehad, maar toch herstellen reofiele vissen maar moeizaam. Onderzoek van Wageningen University & Research moet duidelijk maken waarom nu juist deze stroomminnende soorten achterblijven.

 

 

Optimale habitat

"We willen er vooral achter komen waar de stroomminnende vissen specifiek van houden", zegt promovendus Twan Stoffers van Wageningen University & Research. De veronderstelling is dat hoe meer jonge sneep, serpeling, kopvoorn en barbeel wordt aangetroffen in een bepaald gebied, hoe aantrekkelijker dit type habitat voor ze is. Stoffers: "Door deze kennis te vertalen naar het optimale habitat voor jonge reofiele vissen, kunnen we zorgen dat de uiterwaarden weer echte kraamkamers worden."


Klik hier om de rest van het artikel te bekijken.

 

 

De barbeel is een sterke en populaire riviervis... foto Leon Haenen.

 

 

 


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.