Nieuwe droogte op komst: bescherm de visstand

26 april 2020 | Redactie

Het jaar 2019 ging de boeken in als een droog jaar met forse gevolgen voor water en vis. Na een nat begin van 2020 is het waterpeil wel enigszins aangetrokken, maar op tal van plekken – met name in het oosten en zuiden van het land – treedt nu alweer flinke droogte op. Sportvisserij Nederland geeft daarom alvast wat tips over de komende droogte en hoe we de visstand hiervoor kunnen behoeden.

 

Meld vissterfte en vissen in nood op tijd... (foto Sportvisserij Nederland)

 

Een nieuwe periode van droogte betekent dat opnieuw veel wateren kunnen droogvallen, met vissterfte tot gevolg. Door snel te handelen kan dit in sommige gevallen worden voorkomen. Op een aantal plekken is de waterstand nu al laag, met name in het (zuid)oosten van het land. Ook lopen ook sommige uiterwaarden weer leeg, waardoor vissen niet meer kunnen ontsnappen.Vissen blijven achter in ondiepe, zuurstofarme poeltjes waarna ze in veel gevallen het loodje leggen. Door snel te handelen kan dit in sommige gevallen worden voorkomen.

 

 

Meldpuntwater.nl

Bij tijdig ingrijpen is vissterfte door zuurstofgebrek soms te voorkomen. Sportvissers zijn regelmatig de eersten die (dreigende) vissterfte signaleren. Zie jij ergens dreigende droogstand, vissen drijven of vissen massaal aan het oppervlak naar zuurstof happen? Meld het dan direct op Meldpuntwater.nl, en liefst ook bij de hengelsportfederatie en je hengelsportvereniging.

 

Om bij een melding slim en slagvaardig te kunnen handelen, zijn op veel plaatsen speciale calamiteitenteams opgericht. Deze mensen zijn erin getraind om situaties ter plaatse in te schatten en reddingsacties te coördineren. Ga dus niet op eigen houtje aan de slag. Zelfs met de beste bedoelingen kun je beslissingen nemen die een averechts effect sorteren.

 

Klik hier voor het bericht van Sportvisserij Nederland.

 

 

Rivieren als de Waal zijn bepalend voor het peil in veel andere wateren...

 

 


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.