Marco Kraal: ‘Totaal witvissen’

31 december 2018 | Marco Kraal

Het verschijnen van het honderdste nummer van WitvisTotaal is natuurlijk een uitgelezen moment om terug- én vooruit te kijken op een van de meest beoefende vormen van sportvisserij. Allround sportvisser, Vis TV presentator, hengelsportauteur én WT-lezer van het eerste uur Marco Kraal komt met een terugblik.

In dit artikel blikt Marco Kraal terug op de ontwikkeling van de witvisserij in de afgelopen jaren en tevens staat hij stil bij 100 afleveringen van Witvis Totaal.

 

01

Op de cover van de eerste aflevering (links)  prijkt een afbeelding van onze hoofdredacteur van het eerste uur Willem Stolk.

 

Dat je als uitgever een speciaal karpermagazine uitbrengt is begrijpelijk. Karpervissers zijn te beschouwen als een echte subcultuur waarbinnen alles wordt gelezen wat los en vast zit. Een beetje fanatieke karpervisser is op meerdere karpermagazines geabonneerd. Ook het bestaan van een roofvisblad lijkt logisch, er zijn immers talloze zoete en zoute rovers die ook nog eens op zeer veel verschillende manieren zijn te bevissen. Maar een gespecialiseerd blad over witvissen, over het vissen op voorn en brasem? Mwah, dat lijkt met niet zo levensvatbaar… 

 

Leesvoer

Toch ligt WitvisTotaal nummer 100 voor u en lees ik zelf al bijna 17 jaar met plezier deze witvisglossy. Eerlijk gezegd is het een van de weinige bladen die ik nog steeds van voorwoord tot vooruitzicht uitlees. De belangrijkste reden is dat er in de witviswereld zo enorm veel gebeurt. Denk aan nieuwe materialen, nieuwe technieken, maar ook ‘nieuwe’ vissoorten zoals de barbeel. Wie de Witvistotaal nummer 1 tot en met nummer 100 op een rijtje legt krijgt een uniek beeld van alle relevante ontwikkelingen in deze tak van sportvisserij. 

 

02

Materialen in de witvisserij blijven zich ontwikkelen en worden niet alleen lichter maar ook sterker.

 

Innovatief

Wat me bij het openslaan van een van de eerste nummers van WT opvalt is hoe innovatief deze visserij eigenlijk is. De witvisserij lijkt zich continu te vernieuwen. Hoewel echt grote revoluties als de winkle picker en even later het feedervissen niet echt meer voorkomen, is er sprake van een voortdurende evolutie van materiaal, techniek en vooral tactiek. Ook laten de eerste nummers van het blad zien hoe rijk de witviswereld is. Witvissen, of matchvissen zoals het ook wel wordt genoemd is zoveel meer dan alleen het uitlaten van een dobber of het staren naar een bewegingsloos topje. Witvissen is dynamisch. Denk aan het vissen met de Bolognese of de bijzondere beetregistratie via de poly butt. Maar denk ook aan voerstrategieën, nieuwe stekken en niet te vergeten het aan het witvissen in wedstrijdverband.

 

Wedstrijdsport

De basis van de georganiseerde wedstrijdvisserij ligt bij het vissen op witvis. Regelmatig verschijnen er in de WT boeiende verhalen over het wedstrijdcircuit en kun je via lezenswaardige interviews kennismaken met bekende en minder bekende wedstrijdvissers. Wat je hieruit vooral kunt opmaken is dat wedstrijdvissen echt een topsport is, waar geluk een veel kleinere factor is dan de meeste mensen denken. Zo kan ik enorm genieten van ‘De Visserijwereld van Anja Groot’. Anja is drievoudig wereldkampioene, is dus gewoon én met afstand de beste vrouwelijke wedstrijdvisser ter wereld. Mooi om te lezen hoe de wedstrijdvisserij in elkaar steekt, wat er zoal bij komt kijken en hoe belangrijk details zijn. Een groot respect voor deze Grand Lady van de sportvisserij.

 

03

Een groot respect voor deze Grand Lady van de sportvisserij.

 

Hoewel ik zelf geen wedstrijdvisser ben, ik mis waarschijnlijk net dat competitieve gen, volg ik deze discipline op de voet. Zowel door het zo nu en dan bezoeken van een wedstrijd, maar zeker door het verslinden van artikelen over de wedstrijdsport. Dit omdat wedstrijdvissen de haute couture van het sportvissen is. Nagenoeg alle materialen en technieken waar wij als recreatieve sportvisser zo succesvol mee zijn komen regelrecht uit de wedstrijdsport. Denk aan de Bolognese, de feederhengel, het topelastiek en ga zo maar door. 

 

Nieuwe soorten

Tegelijktijdig met het verschijnen van het eerst nummer van WT komt de barbeel in de schijnwerpers te staan. Wie alle nummers van het blad heeft bewaard kan de opmars van deze prachtige riviervis volgen via een reeks van artikelen. Waarom de barbeel het ineens zo goed is gaan doen blijft overigens een beetje in nevelen gehuld. Mogelijk is er door de hoogwatergolf van 1995 een bups jonge barbeel uit het Duitse deel van de Rijn ons land ingespoeld. Het kan echter ook te maken hebben met de sterk verbeterde waterkwaliteit van onze rivieren in combinatie met het aanleggen van talloze vistrappen. Vast staat dat er ineens barbeel wordt gevangen. Eerst vooral op de Grensmaas, later ook op de Waal en IJssel. WT speelt hier goed op in met inhoudelijk sterke artikelen over aas, materiaal en techniek. Je kunt zonder meer stellen dat dankzij het magazine dat nu voor u ligt de barbeelvisserij een geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt en de barbeel tegenwoordig een voor een grote groep witvissers bereikbare vissoort is.

 

04

Herwin Kwint met een mooie barbeel… Kwint vormt voor mij trouwens telkens weer een bron van inspiratie om zelf weer te gaan witvissen. (Foto: Vincent Hurtes)

 

Hetzelfde geldt volgens mij voor de zeelt. Toen het eerste nummer van WT het licht zag werd er slechts sporadisch op deze oer-Hollandse karperachtige gevist. Slechts een paar specialisten visten gericht op zeelt en verder werden er volgens mij vooral door kinderen in de slootjes naast huis zeelten gevangen. Wellicht de reden dat Tinca tinca de volksnaam ‘jongensvis’ heeft meegekregen. Inmiddels is de zeelt een regelmatig terugkomende doelsoort in WT en heeft de gerichte zeeltvisserij een grote sprong voorwaarts gemaakt.

 

Opmerkelijk is verder de opmars van de giebel. Ook deze bijzondere karperachtige duikt ineens op in het blad. Met een klein beetje overdrijving zou je zelf kunnen stellen dat WT een graadmeter is voor ontwikkelingen in de (wit)visstand. 

 

05 

De gerichte zeeltvisserij heeft een grote sprong voorwaarts gemaakt! (foto: Vincent Hurtes)

 

Specimenhunting

Een ontwikkeling die duidelijk speelt in de witviswereld is de aandacht voor het vissen op grote exemplaren. Speelde het formaat van brasem, winde en andere karperachtigen eerst een onderschikte rol, tegenwoordig vist een groeiende groep fanatiekelingen op extreem grote brasems en blankvoorns. Mogelijk heeft de toenemende aandacht voor dit ‘specimenhunting’ te maken met de veranderende waterkwaliteit. Door de toegenomen helderheid van het water en de daarmee samenhangende terugkeer van waterplanten is de visstand aan het veranderen. Roofvissen als snoek krijgen meer invloed op de prooivispopulaties, maar ook de totale biomassa vis neemt af. Kort door de bocht gezegd neemt de totale hoeveelheid vis in diverse wateren (wat) af, maar neemt het formaat van individuele vissen juist (sterk) toe. Nu heb ik altijd wel periodes op brasem gevist, maar tot voor een jaar of 15 geleden was een brasem boven de 60 centimeter met een gewicht van pak hem beet tweeënhalve kilo toch echt wel een bezienswaardigheid. Anno 2018 kun je gericht en mét succes op megaplatten boven de vijf kilo vissen. Persoonlijk geeft het vangen van zo’n in het wild geboren en opgegroeide donkerbruine reus mij zelfs een grotere kick dan het knuffelen van een zoetwaterbig van 20 kilo, maar dat terzijde. De kennisuitwisseling in WT heeft het specimenhunting zeker een boost gegeven. Volg bijvoorbeeld eens de avonturen van witvis-sjamaan Herwin Kwint die voor een paar echte baksteenvoorns naar de Spaanse Ebro afreisde om daar met de feeder helemaal los te gaan. Als je het trouwens hebt over iemand die inspireert is het Herwin wel. Lees zijn artikelen in WT of bezoek zijn YouTube kanaal en je wilt meteen vissen. 

 

06

Het vissen op specimenbrasems heeft een grote vlucht genomen.

 

Stekken

Een bijzonder aspect van de witviswereld is de openheid met betrekking tot stekken. Zijn karper-, snoek- en snoekbaarsvissers wat betreft de visplek notoire geheimschrijvers en wordt elke vangstfoto op Facebook op een tenenkrommende wijze geblurd, witvissers zijn meestal volkomen transparant. In iedere uitgave van WT worden viswateren zodanig beschreven dat je er als lezer meteen je voordeel mee kunt doen. Letterlijk honderden wateren zijn al de revue gepasseerd, inclusief de onderwaterstructuur, taluds, dieptes, beste stekken en de meest effectieve aanpak ter plekke. Dat hoort een sportvismagazine trouwens ook te doen en wordt door de lezers volgens mij enorm gewaardeerd. Laten we hopen dat dit voor de komende 100 nummers van WT ongewijzigd blijft. Wat betreft stekinfo moet me trouwens nog wat van het hart. Als presentator van een visprogramma wil ik graag laten zien in wat voor een prachtig visland we leven. Een land waar je voor een habbekrats en in alle vrijheid op een scala aan vissoorten kunt vissen. In dat programma laten we in alle openheid zien waar we vissen en hoe we dat doen en vooral hoeveel lol we hebben. Je moest eens weten hoe vaak we in verwijtende zin “dat is mijn stek” toegesmeten krijgen. Wordt het niet tijd voor al die collega-vissers die met betrekking tot ‘hun’ stek continu met een dichtgeknepen bilnaad rondsjouwen om wat betreft stekken wat openhartiger te zijn? Er is in Nederland water genoeg, er zijn zoveel stekken dat ik zelf steevast last krijg van keuzestress wanneer ik een visdag wil plannen. En juist door informatie uit te wisselen leer je een water veel sneller te doorgronden en vang je -zeker op groot water- sneller je vis. De nieuwe generatie sportvissers doet dit overigens al en gebruikt Instagram en Facebook om ervaringen te delen. Reden dat een belangrijk deel van die snotneuzen de oudjes er inmiddels faliekant uitvist. Yep, die komt binnen.

 

07

Openheid van stekken; het is niet binnen elke discipline zo vanzelfsprekend. (Foto: Andy Geldart)

 

Carpfisheries

Volgens mij zie je vanaf nummer 36, maar ik kan er naast zitten, de aandacht voor de carpfisheries, het vijvervissen op karper met de vaste stok en feeder, toenemen. Een ontwikkeling die uit Groot-Brittannië komt overwaaien en de witviswereld definitief zal gaan veranderen. Aan de overkant van de oceaan begonnen commerciële witvisvijvers op een gegeven moment over te stappen van blankvoorn, kolbei en brasem naar kleine karper en kruiskarper (de zogenoemde ‘F1’). Visstandbeheer gericht op karper bleek veel duurzamer dan vijvers vol met witvis. Karper is namelijk een taaie vis die in principe zonder problemen in hoge dichtheden kan leven. Het is ook een waanzinnig spectaculaire vis om met elastiek of boterzachte feederhengel te bevissen. De opkomst van de (karper)commercials heeft de sportvisserij in Groot-Brittannië waarschijnlijk gered van de ondergang.

 

Teruglezend in al die jaargangen van WT kun je deze ontwikkeling mooi volgen. Tja, misschien is de opkomst van de carpfisheries toch wel als een revolutie te beschouwen. De aandacht in WT voor het fenomeen carpfisheries, meestal ‘commercials’ genoemd omdat ze in Groot-Brittannië zonder uitzondering in de categorie betaalwater vallen, leidt ook in Nederland tot discussie. Ook hier hebben recreatievissers vaak te maken met teruglopende vangsten. Helder water, schuwere vis, minder visbiomassa en de vaak dichtbij huis liggende visvijvers die dichtgroeien met waterplanten creëren een vraag. Het zijn in eerste instantie commerciële bedrijven die hierop inspringen. Bijvoorbeeld forelvijvers die een karpervijver inrichten of zelfs volledig overgaan naar het karpervissen. Dat er een markt is voor deze visserij in Nederland blijkt wel uit de grote populariteit van de Vossekuil in Sint Oedenrode. Volgens mij is dit de eerste echte ‘commercial’ van Nederland en of het nu mooi weer is of dat het met bakken uit de lucht komt: er wordt hier altijd gevist. 

 

09

Het vissen op commercials is niet alleen leuk, maar je leert er ook erg veel van.

 

Anno 2018 groeit het aantal commerciële karpersvijvers gestaag. Veel belangrijker is dat ook een groeiend aantal hengelsportverenigingen met eigen water beseft dat een visstandbeheer gericht op kleine karper én duurzaam is én ledengroei oplevert. Daarnaast is het ook het enige alternatief voor het uitzetten van in het wild gevangen brasem en blankvoorn. Deze vissen horen niet in kleine afgesloten putjes thuis en leven daar een kommervol bestaan. Vaak wordt vergeten dat de beroepsvisserij op brasem gericht op het bevoorraden van deze vijvers de witvissers van het grote water -waar deze vissen thuishoren- sterk benadeeld. Gelukkig dat ook WT in deze discussie een constructieve rol kan spelen. 

 

Nog even een mooi voorbeeld van een vereniging, dit geval Sportvisserij Groningen Drenthe, die deze visserij goed oppakt. Deze overkoepelende federatie heeft onlangs in het plaatsje Roden de eerste Ed Stoop visvijver geopend. Een mooi gelegen plas met een interessant bestand aan kleine spiegelkarpers waar iedereen met een VISpas kan vissen. Vanaf de opening van deze vijver wordt er volle bak gevist. Hoe succesvol dit soort initiatieven kunnen zijn blijkt ook uit een vijver bij mij in de buurt. Het betreft hier een kale bak op een lelijk bedrijventerrein. Bij mijn weten is er nog nooit gevist. De plaatselijke hengelsportvereniging heeft hier twee jaar geleden een bups kleine karper uitgezet. Sindsdien wordt er letterlijk dag in dag uit gevist. ’s Ochtends door de pensionado’s, na vieren door de jeugd. Het mooie is dat visvangende jongeren andere jongeren stimuleren om ook te gaan vissen. Het vangen van een karper is en blijft nu eenmaal een spektakel, of het beest nu twee of twintig kilo weegt.

 

10

11

Carpfisheries… De opkomst van de (karper)commercials heeft de sportvisserij in Groot-Brittannië waarschijnlijk gered van de ondergang. (Foto’s: Jaco Verhagen)

 

De carpfisheries geven ook de wedstrijdvisserij een geweldige boost. Logisch, want de visstand is aantrekkelijk en de omstandigheden zijn voor alle deelnemers nagenoeg gelijk. Het wedstrijdcircuit rondom deze karpervijvers groeit als kool en wordt ook steeds professioneler. Dit zorgt voor een snelle ontwikkeling van deze visserij, een ontwikkeling waar recreatievissers op het open water weer van profiteren. Dat is ook de reden dat ik zelf zo nu en dan op dit soort vijvers vis. Je leert er namelijk enorm veel van. Het vreemde is dat een kunstmatige vijver met uitgezette karper niet met mijn persoonlijke beleving van het vissen strookt. Tijdens het vissen wordt mijn wereldje echter al snel beperkt tot een klein rood puntje, veel aanbeten en gave drils. Zeker op de vaste hengel kan ik daar echt van genieten. En inderdaad, ik leer er veel van. Want juist op deze dichtbezette vijvers waar je haakaas altijd vlak in de buurt van vissen hangt, zijn het vaak de meest subtiele details of je weinig of juist heel veel vangt. Met andere woorden succesvol zijn op een karpervijver is een kwestie van dressuur doorbreken. En wat ik daar leer vertaal ik door naar het open water. Water waar verhoudingsgewijs veel en veel minder vis rondzwemt, waar echter wel wordt gevist en de vissen de klappen van de zweep kennen. Maar ook water wat helder is geworden met veel schuwere vis als gevolg. Besef dat veel stekken die overdag visloos lijken in de donkere uurtjes bizar productief kunnen worden. Dat dwingt je -ook als witvisser- tot nadenken over tactiek en techniek. Het mooie is dat WT hier op inspeelt en ook mijn visserij als allround recreatievisser naar een hoger niveau heeft getild en dat in de toekomst hopelijk ook blijft doen. Kijkende naar de Engelse situatie denk ik dat een belangrijk deel van de wedstrijdvisserij zich uiteindelijk zal gaan afspelen op dit soort karpervijvers. 

 

12

Het eerste waar ik dan aan denk is een cross-over van streetfishing met witvissen. (Foto: Bram Bokkers)

 

Toekomst

Waar gaat de witvisserij in de toekomst naar toe? Die vraag kreeg ik van de hoofdredacteur van dit illustere magazine. Het is moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. De toekomst voorspel je namelijk altijd vanuit de tegenwoordig tijd, vanuit het ‘hier’. Hooguit kun je proberen wat trends die nu spelen door te trekken naar de nabije toekomst.

 

Het eerste waar ik dan aan denk is een cross-over van streetfishing met witvissen. Daar liggen echt geweldige mogelijkheden. Streetfishing, al dan niet in wedstrijdverband, is nu puur gericht op roofvis met kunstaas. Blijkbaar vergeten we dat al die stadswateren een zeer goed witvisbestand kennen, een bestand dat niet of nauwelijks wordt bevist. Een paar jaar geleden hebben we voor VIS TV in de binnenstad van Utrecht opnames gemaakt. Met een ultralicht vlokhengeltje, 14/100 nylon en een bak maden bleek je hier fantastisch te kunnen vissen. Knotsen van windes, brasems en windes en dat aan de lopende band. En niemand die het doet… Als traditioneel witvisser met een vrachtwagen vol met materiaal kan ik me dat ook voorstellen, en dan heb je het nog niet eens over de parkeerellende. Maar actief vissen met een fiets of openbaar vervoer is wellicht dé witvistrend voor de komende jaren. Het past ook goed in de ontwikkeling dat mensen in korte tijd veel leuke dingen willen doen. Want laten we eerlijk zijn, een uurtje feederen op de rivier doe je niet zo snel.

 

 

13

Iets voor de nabije toekomst? (Foto: Willem Romeijn)

 

Dit ‘straatvissen’ op witvis leent zich natuurlijk ook goed om in wedstrijdverband te doen. Wat de roofvissers nu al doen moeten de witvissers natuurlijk ook kunnen. Persoonlijk denk ik dat het actieve straatvissen op witvis in wedstrijdverband zich ook veel beter leent om te verkopen op beeld. TV-beelden van 100 mannen op een rijtje die zo nu en dan een visje naar boven hengelen spreken minder aan dan sportief geklede wedstrijdvissers die met een gopro op de pet door de stad bewegen en op de meest spannende plekken vis weten te vangen. Ja, daar ligt volgens mij echt een grote kans.

 

Mogelijk gaat het witvissen ook door het bellyboat eskader worden ontdekt. Zelf vis ik de laatste jaren vanuit de bellyboot op brasem. Een visserij die zo ontzettend leuk en effectief is dat ik bij het schrijven van deze passage al weer wegdroom van een dagje brasem drillen vanuit de buikboot. Vooral in de herfst wanneer de vis de diepere delen van het water opzoekt is dit een productieve visserij. Gewoon een kwestie van rondpeddelen totdat je een school vis op je visvinder ziet, vervolgens een klein ankertje overboord, balletje voer erop en gaan met die banaan. Zelf doe ik dat met een ultralicht vlokhengeltje voorzien van een lichte matchdobber. Mooier wordt een dril van een brasem niet. Wat vanuit een bellyboat kan, lukt natuurlijk ook vanuit een roofvisboot. Ook onder snoekbaarsvissers zijn enkele slimmerds die in het gesloten seizoen vanuit de boot op witvis zijn gaan vissen. Het zijn er nog maar een paar, maar het aantal neemt wel toe.

 

14

Anja Groot: een geweldige ambassadrice die actief bijdraagt aan de vermaatschappelijking van onze prachtige sport.

 

Of de klassieke disciplines snel zullen veranderen betwijfel ik echter een beetje. De internationale bond, CIPS, is een vrij conservatieve organisatie. Toch denk ik, kijkende naar de razendsnelle ontwikkeling van bijvoorbeeld het vissen op carpfisheries, dat mede door druk vanuit de commercie er wat zal moeten gaan veranderen. Steeds meer topwedstrijvissers vissen alleen nog maar op karpervijvers. Die ontwikkeling is niet meer terug te draaien, daar zul je als organisatie wat mee moeten doen.

 

Emancipatie

Tenslotte denk ik én hoop ik dat de witvisserij verder zal emanciperen. Hoe meer vrouwen er zelfstandig gaan vissen hoe beter dit voor het imago van de sportvisserij zal zijn. Deze ontwikkeling lijkt zich nu vooral voor te doen in de karper- en roofviswereld, maar slaat hopelijk snel over naar het witvissen. Het zal wel wat doorzettingsvermogen van de dames verlangen want sportvissen is helaas nog steeds een wat conservatief mannengebeuren. Gelukkig hebben we in de persoon van Anja Groot een geweldige ambassadrice die actief bijdraagt aan de emancipatie en daarmee aan de vermaatschappelijking van onze prachtige sport.

 

Wil je graag een voordelig abonnement op dit fraaie magazine? Profiteer dan nu van een korting óf gaaf cadeau: klik hier!


Reactie plaatsen

 

Uw reactie is meer dan welkom en zal bij goedkeuring door de redactie geplaatst worden.

 

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst.